Kvalitní ploty vytváří první dojmy před vstupem na pozemky

Ploty jsou ve své podstatě zhmotnělé snahy člověka vymezit své teritoriální zájmy, ochránit svoje soukromí i bezpečnost. Dříve chránil lidské území před divokou zvěří, dnes ve věku automobilů chrání děti, aby například při hře nevběhly pod kola. Co se týče materiálu a provedení plotů, zde existuje nespočet možných kombinací. Přesto platí několik časem prověřených zásad, které se vyplatí při budování plotu ctít. Ploty vytváří první dojmy před vstupem na pozemky a mnoho vypovídájí o majitelích domů a pozemků. I když se ploty z pohledu stavitelského řadí mezi takzvané drobné stavby, neznamená to, že se zde nedá nic pokazit.

Kovové ploty a jejich stavba

Kovové ploty v případě plotů z kovu se jedná o svařované rošty nebo pletivo. Ocelový drát se ještě povrchově upravuje potažením plastovou vrstvou (polyvinylchlorid), lakem nebo pozinkováním, případně se tyto vrstvy vzájemně kombinují, aby se zvýšil ochranný účinek. Drátěné pletivo se používá upevněné v rámechneno v panelech, mezi sloupky podezdívky nebo natažené z role a připevněné ke sloupkům z dřevěných tyčí nebo profilů či kovových sloupků. Kovové ploty a jejich stavba, je třeba se na stavbu plotu pečlivě připravit. V první fázi tvoří ověření skutečných rozměrů pozemku, výpočty a dohody se sousedy. Na základě těchto informací se připraví plán, v němž se rozkreslí koncové a rohové sloupky, plotové sloupky v místech terénních změn a umístění vrátek či branky. Plotové sloupky musejí mít stejnou výšku a je nutné je osadit svisle. Kovové plotové sloupky v krajích pozemku se obvykle zajišťují proti vyvrácení silnými vzpěrami.

Kvalitní ploty plní v první řadě bezpečnostní funkci

india cialis sales online.

Ploty či pletivo názorně vymezují území, které někomu patří, a většinou plní i funkci mechanické zábrany proti vstupu nezvaných osob a zvířat. Kovové ploty jsou téměř stejně staré jako lidské příbytky a snad i proto je jejich svět tak pestrý. Kvalitní ploty plní v první řadě bezpečnostní funkci: chrání majetek a lidi uvnitř, případně brání v úniku ven, ale to vůbec naznamená, že na něj zároveň nemůže být hezký pohled. Kovové ploty kolem našich zahrad a domů zatím převažuje bezpečnostní funkce nad estetickými kvalitami, zatímco na západě tomu bývá spíš naopak. Tyto dvě vlastnosti plotů se ovšem vůbec nevylučují a mohou být v rovnováze, i když záleží na místních podmínkách.

Napsat komentář